fbpx

Quest pieszy polana Jakubów

Quest pieszy polana Jakubów

Quest pieszy  „Na tropie ekoprzygody !”.  ma długość ok. 4 km. i pokazuje piękno przyrody oraz porusza temat prawidłowego postępowania z bateriami i akumulatorami.