fbpx

Zapanować  nad pierwiastkami

Zapanować  nad pierwiastkami

Recykling baterii normują przepisy prawne, ale przemawia za tym, także zdrowy rozsądek. Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej w artykule „Recykling baterii – konieczność czy przykry obowiązek?”  w Polsce zużywane jest rocznie około 11 000 ton ogniw. Z kolei do utylizacji trafia ich około 93,22%[1].

Trzy, dwa, jeden…

Recykling baterii składa się z trzech znaczących etapów. Pierwszy to proces separacyjny – służący rozdrobnieniu oraz rozdzieleniu zużytego surowca. Następnie hydrometalurgiczny polegający na mechanicznym preparowaniu pozostałości po bateriach czy ługowaniu. Ostatnią czynność stanowią procesy termiczne, umożliwiające odzyskanie materiału.

Jednak, aby baterie przeszły cały przebieg recyklingu należy najpierw je zebrać, a następnie posegregować. W Polsce stosuje się przede wszystkim segregację ręczną. Ciekawostką jest to, że w zakładzie EkoHybres niedaleko Rzeszowa stosuje się sorter optyczny wyposażony w sztuczne sieci neuronowe.

Glin, nikiel, kobalt… A może coś jeszcze?

Szacuje się, iż zakłady specjalizujące się w temacie utylizacji baterii odzyskują około 99,5% jej surowców. Pośród odzyskiwanych składników są m. in. plastik, papier, jak również metale typu żelazo oraz metale takie jak m. in. kadm, glin, kobalt, miedź czy nikiel. Odzyskane materiały wykorzystywane są do procesu produkcji kolejnych przedmiotów. To z kolei powoduje rozwiązanie problemu związanego z odpadami, a także oszczędzamy na kosztach wydobycia surowców.

Dla przykładu z akumulatorów, poprzez zastosowanie systemu wytopienia metali, można odzyskać na nowo ołów rafinowany, a także jego stopy. Dzięki takim surowcom, wyprodukowane zostaną taśmy, rury, druty oraz pręty. Ponadto można wytworzyć również kwas siarkowy wykorzystywany kolejno do produkcji detergentów. Dozwolone jest to także w przemyśle tekstylnym, szklarskim oraz papierniczym. Baterie oraz akumulatory, które poddane są procesowi recyklingu to także stopy żelaza, cynku oraz rtęci. Dzięki temu związki będące w omawianych ogniwach są odzyskiwane[2].

Pamiętajmy, aby zawsze oddawać zużyte baterie oraz akumulatory do odpowiednich punktów zbiórki odpadów. Pomimo iż jest to jeden z najbardziej energochłonnych procesów przetwarzania, stanowi on zasadniczy sposób ochrony środowiska.


[1] https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/recykling-baterii-koniecznosc-czy-przykry-obowiazek-11821.html

[2] https://solidaryzm.eu/2021/02/27/recykling-baterii-wszystko-co-warto-o-nim-wiedziec/