fbpx

Zakup nowego akumulatora – zwrot zużytego – co warto wiedzieć?

Zakup nowego akumulatora – zwrot zużytego – co warto wiedzieć?

Spieszysz się, chcesz gdzieś pojechać, wsiadasz do samochodu, a ten nie chce odpalić? Czasem jest to kwestia rozładowania się akumulatora i po naładowaniu samochód jest już sprawny. Jednak praktycznie każdy kierowca w pewnym momencie zmuszony jest wymienić akumulator w swoim samochodzie na nowy. Co w tym wypadku powinniśmy zrobić ze zużytym? Odpowiedź jest prosta – najlepiej zabrać go ze sobą i oddać sprzedawcy przy zakupie nowego.

Obowiązki sprzedawcy

Sprzedając akumulator samochodowy sprzedawca detaliczny jest prawnie zobowiązany do pobrania od klienta opłaty depozytowej w wysokości 30 zł. (art. 55.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach). Opłata ta nie jest naliczana, bądź zostanie zwrócona w przypadku gdy w momencie zakupu lub w terminie 30 dni od jego daty oddamy sprzedawcy stary. Po tym czasie sprzedawca nie zwróci nam pobranego depozytu, jednak ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zepsutego akumulatora. Poza sprzedawcą detalicznym taki obowiązek mają również podmioty prowadzące usługi w zakresie wymiany tego rodzaju odpadów (np. warsztaty samochodowe), zbierający zużyte akumulatory (np. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK) lub prowadzący zakład ich przetwarzania (art. 45.1).

Dlaczego akumulatory są niebezpieczne dla środowiska i naszego zdrowia?

Do produkcji akumulatorów stosuje się różnego rodzaju substancje niebezpieczne m. in. ołów oraz kwas siarkowy. Niewłaściwie zagospodarowane stają się dużym zagrożeniem dla środowiska oraz dla naszego zdrowia. Na przykład ołów może dostać się do naszego organizmu przez układ pokarmowy z wodą albo spożywanym pokarmem. Następstwem tego jest kumulacja wspomnianego metalu ciężkiego w naszym ciele, wpływająca na zmiany w układzie nerwowym i krwionośnym. Rezultatem tego jest fizyczne i psychiczne pogorszenie naszego stanu zdrowia. Z kolei kwas zawarty w akumulatorach ma właściwości żrące przez co może powodować uszkodzenia skóry oraz układu oddechowego.

Dlaczego akumulator powinien trafić do odpowiedniego punktu zbiórki?

Prawidłowe postępowanie z tego typu odpadami nie tylko pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska ale i umożliwia ich recykling. Dzięki takiemu działaniu możliwe jest ponowne wykorzystanie surowców wtórnych, a tym samym ochrona surowców naturalnych. Warto wiedzieć, że ponad 90% materiałów, z których wyprodukowany jest akumulator można przetworzyć i wykorzystać do produkcji nowych tego rodzaju urządzeń. Są to tworzywa sztuczne, ołów i kwas siarkowy.

Co oznaczają symbole umieszczone na akumulatorze?

Na każdym akumulatorze samochodowym można znaleźć następujące symbole: symbol przekreślonego kontenera, symbol chemiczny Pb oraz symbol recyklingu. Co one oznaczają? Symbol przekreślonego kontenera informuje, że po zużyciu akumulatora nie wolno wyrzucić razem z innymi odpadami, tylko należy przekazać go do specjalnego punktu zbiórki – najlepiej sprzedawcy przy zakupie nowego. Symbol Pb wskazuje, iż akumulator zawiera ołów (stanowi on ok. 70 % masy urządzenia), natomiast symbol recyklingu oznacza, że produkt wykonany jest z surowców, które można odzyskać w procesie recyklingu.

Pamiętaj! Akumulatorów, jak i baterii oraz elektroodpadów nie wolno wyrzucać do pojemników znajdujących się w przydomowych altanach śmietnikowych, a takie postępowanie podlega karze grzywny w wysokości do 5 000 zł. i jest dużym zagrożeniem dla środowiska.