fbpx

Recykling lodówek

Recykling lodówek

PO CO NAM ZAKŁAD PRZETWARZANIA?

Lodówki, tak jak inne sprzęty elektryczne i elektroniczne, nie są łatwe w przetworzeniu i odzyskaniu z nich cennych surowców, takich jak miedź, stal i tworzywa sztuczne. Z tego powodu, przetworzeniem sprzętu AGD zajmują się wyspecjalizowane zakłady przetwarzania spełniające szereg wyśrubowanych norm środowiskowych i bezpieczeństwa pracy. Zakłady przetwarzania korzystają ze skomplikowanych maszyn, obsługiwanych przez wykwalifikowanych pracowników.

NAJPIERW SELEKCJA

Proces odzyskania surowców ze sprzętu chłodniczego jest podzielony na szereg, ściśle przestrzeganych, etapów. Pierwszym z nich jest rozładowanie transportu, który przyjechał do zakładu i wstępna segregacja sprzętu. Rozdzielenie od siebie różnych rodzajów sprzętu jest kluczowe, ponieważ nie każda linia produkcyjna jest dostosowana do danego typu sprzętu. Na przykład, mimo że lady chłodnicze, używane w sklepach, oraz lodówki domowe mają podobną użyteczność, zbudowane są w inny sposób, należy je więc oddzielić od siebie nawzajem.

GDZIE JEST SILNIK LODÓWKI?

Drugim etapem recyklingu lodówek jest oddzielenie od lodówki jej „serca” – kompresora. Kompresor, zwany również sprężarką, pełni funkcję „silnika” lodówki. Składa się z cennych metali żelaznych i miedzi, które łatwiej jest wydobyć oddzielnie od reszty sprzętu. W jednym kompresorze znajduje się około 6 kg metali żelaznych i 3 kg miedzi! Jednak, żeby nie było tak kolorowo, kompresor do sprawnego działania potrzebuje również oleju, jest odpadem wyjątkowo niebezpiecznym dla środowiska, gdyż jego przedostanie się do gleby czy zasobów wody powoduje ich skażenie, trudne i kosztowne w rekultywacji. Ponadto podanie na linię przetwarzania sprzętu z zawartością oleju spowodowałoby jego rozlanie się już w początkowych fazach procesu (mielenia sprzętu), a tym samym zabrudzenie całej frakcji materiałowej znacznie utrudniające dalszy odzysk, oraz zabrudzenie urządzeń linii technologicznej mogące spowodować awarie i zagrożenie pożarowe.

LINIA TECHNOLOGICZNA

Po oddzieleniu kompresora od reszty sprzętu, wyciąga się z lodówki wewnętrzne szuflady, zbudowane z tworzyw sztucznych lub szkła. Szuflady mogą być już przetwarzane dalej bezpośrednio z innymi sprzętami zbudowanymi z danych surowców. Następnie, lodówka trafia na linię technologiczna na której, w bezpieczny sposób podlega rozdrobnieniu i separacji kolejnych frakcji materiałowych.

Lodówki wymagają gazów niezbędnych do funkcjonowania systemu chłodzącego, takich jak wycofanego, ale funkcjonującego jeszcze w lodówkach starego typu – freonu, lub zamienników, takich jak propan, izobutan lub fluorowany węglowodór – gazów łatwopalnych. Ponadto pianka PUR – izolująca wnętrze lodówki, również, jako materiał łatwopalnym o wysokiej kaloryczności. Brak właściwych zabezpieczeń procesu przetwarzania może doprowadzić do pożarów technologicznych. Dlatego ważne jest zachowanie właściwych, bezpiecznych warunków na linii technologicznej.

INNE PROCESY PRZETWARZANIA

Kolejne etapy przetwarzania sprzętu takiego jak lodówka są złożone z rozmaitych procesów i maszyn. Stosuje się separację powietrzną, do oddzielenia lekkiej pianki PUR od pozostałych materiałów. Separację magnetyczną do „przyciągnięcia” elementów metali żelaznych. Separację elektrostatyczną do oddzielenia metali nieżelaznych od tworzyw sztucznych, a następnie inne metody separacji, w tym flotacyjną do rozdzielenia tworzyw o różnej gęstości czy optyczną do rozsortowania tworzyw o różnych kolorach.

Celem procesu przetwarzania elektroodpadów w zakładzie jest maksymalny odzysk poszczególnych rodzajów resurowców, które ze względu na swoją wysoką czystość mogą trafić do hut i zakładów produkcyjnych, gdzie zostaną ponownie wykorzystane jako materiał do produkcji.

PO CO PRZETWARZAMY SUROWCE?

Nie możemy zapominać o tym, że otaczające nas elementy wyprodukowane z metali, szkła czy plastiku mają swoje źródło w wyczerpywalnych zasobach naturalnych. Jednocześnie każdy z tych materiałów można przynajmniej kilkukrotnie zawrócić do produkcji, zmniejszając zapotrzebowanie na wydobycie złóż i związaną z nimi degradację środowiska. Aluminium czy szkło mogą być nieograniczenie zawracane do hut – nie tracą swoich właściwości! Resurowce wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu, w szczególności w budownictwie, produkcji wyposażenia a nawet przy produkcji odzieży.